Mezarlıklar Müdürlüğü

Aşağıda belirtilen görevler, Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yürütülür:

1) Yürürlükteki mevzuatla Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak,
2) Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin etmek, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek Başkanlığa teklifte bulunmak,
3) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince Belediye mezarlıklarına cenazelerin defin edilmesi, mezar nakli için mezardan çıkarılması ve diğer bir mezar veya mezarlığa tekrar gömülmesi işlerinin mevzuata uygun bir şe­kilde yürütülmesini sağlamak,
4) Aile Mezarlığı edinmek isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Tahsis Belgesi verilmesini sağlamak,
5) Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Onarım Belgesi vermek,
6) Mezarlıklar içerisinde inşaat yapmak isteyen kişilere Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesini ve mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapacak kişilere Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi vermek,
7) Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak,
8) Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak,
9) Vatandaşların mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusunda çalışmalar yapmak,
10) Yeni mezarlık alanlarının açılması konusunda çalışma yürütmek,
11) İş güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
12) Vatandaşlardan ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin, Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda, mevzuat çerçevesinde çözüme ulaştırılmasını sağlamak,
13) Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarının ihale yolu ile teminini sağlamak,
14) Mezarlıklarda bulunan ve budanması gerekli olan ağaçların budamasını yaptırmak ve çürük, devrilmek üzere olan ağaçların kesilmesini sağlamak,
15) Mezarlık alanlarının temizliğini yaptırmak, 
16) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,
17) Müdürlük için gerekli makine ve teçhizat satın alınması, bunların işletilmesi ile şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak,
18) Fakir ve kimsesiz vatandaşların cenazelerinin ücretsiz defnini sağlamak

Birim Personelleri