Çevre Koruma

Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Faaliyetleri;

 1. Ambalaj Atıklarının (Kağıt-Karton,Platik,Metal,Cam) ayrı toplanmasını sağlamak
 2. Bitkisel kızartmalık atık yağların ayrı toplanmasını sağlamak,
 3. Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetiminin sağlanması çalışmalarını yapmak,
 4. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,
 5. Pil ve Akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlamak,
 6. Endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,
 7. Koku ve görüntü kirliliğinin kontrolünün sağlanması çalışmalarını yapmak,
 8. İşyerlerinden tesislerden kaynaklanan atık su kirliliğini incelemek ve çözüme yönelik çalışmalar yapmak
 9. Mevcut park ve bahçelerin bakim ve onarımını yapmak,
 10. Refüj ve meydanların elektrik bakımını ve çevre düzenlemesi yapmak,
 11. Gerekli görülen yerlere fidan ve mevsimlik çiçek dikmek ve bakımını yapmak,
 12. Bütün park, bahçe ve refüjlerin temizliği, sulaması ve bekçilik hizmetlerini yerine getirmek,
 13. Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak
 14. Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gelen; çevre, temizlik ve parklarla ilgili şikayetleri değerlendirmek,
 15. Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.