Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

- Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak                   
- Şehrin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak ,
- Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak ,
- Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak ,
- Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek ,
- Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak ,
- Su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak ,
- Yeni su hatlarını döşemek,kaçak su bağlantılarını engellemek .
- Şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek ,
- Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek,
- Belirlenen güzergahlara yeni kanal hatları döşemek,
- Yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek ,yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini   yapmak ,
- Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek.
- Şehre verilen içme ve kullanma amaçlı suyun klorlanmasını sağlamak ,
- Suyu dezenfekte etmek,yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak,şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak.
Şehirdeki evsel atık suları mevcut atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak ,günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak.
- Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri  belirlemek ilgili evrakları düzenlemek, gerekli ihale dokümanlarını hazırlamak , ihale etmek ve hakkedişleri hazırlamak.
- Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçleri sürekli çalışır halde tutmak ve organize etmek      
- Personelin izin ,mesai ve normal çalışmalarını düzenlemek
- Yapılan çalışmaların tamamından başkanlığı bilgilendirmek.

 

A) Su -Arıza ve Bakım Birimi
Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak ,şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak ,şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfını önlemek ,şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak ,su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak ,yeni su hatlarını döşemek, kaçak su bağlantılarını engellemek .                  

B)Kanal -Arıza ve Bakım  Birimi
Bağlı olduğu üstlerinden aldığı talimatlar çerçevesinde şehirdeki kanal arızalarına müdahale etmek ,kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek,belirlenen güzergahlara yeni kanal hatları döşemek,yağmursuyu ızgaralarını rutin aralıklarda temizlemek ,yağmur suyu hatlarının bakımını ve temizliğini yapmak ,kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek.

Birim Personelleri