Sosyal İşler ve Kültür Müdürlüğü

SOSYAL İŞLER VE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İlçe sınırları içerisinde yaşayan yoksul vatandaşların; yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, temizlik malzemesi, barınma ve meskende fiziki yaşam koşulları gibi temel ihtiyaçlarına ilişkin araştırma, inceleme ve tespitler yapmak. Bu tespitlere göre yoksul vatandaşların yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, temizlik malzemesi, ev eşyası gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak İlçemizdeki yoksul vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere;  vatandaşlar yada kurum ve kuruluşlar tarafından bağışlanmak istenen ev eşyası, giyecek, yiyecek, içecek, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç maddelerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul etmek, teslim almak, taşınır işlemlerini yapmak ve usulüne uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtım ve teslimatını yapmak Muhtaç durumdaki engellilere; protez, işitme cihazı, tekerlekli sandalye, koltuk değneği, baston, beyaz baston yardımında bulunmak. Yatalak durumdaki muhtaç engellilere havalı yatak, hasta alt bezi,sonda ve hijyen malzemeleri yardımında bulunmak. Yatalak durumdaki hastalara evde psikolojik danışmanlık ve hemşirelik hizmeti sunmak.

Yatalak durumdaki diyaliz hastaları ile diğer yatalak hastaların hastaneye gidip gelebilmeleri için servis hizmeti vermek. Mecburi durumlarda, engelli hastaların kişisel temizliklerini yapılmasını sağlamak Usulüne uygun olmak kaydıyla; sosyal yardıma ihtiyaç duyan kişi yada ailelerin kişilik haklarını ve onurlarını incitmeden, sosyal yardım amaçlı olarak dağıtılacak olan yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, kırtasiye, ilaç ve tıbbi malzeme gibi materyalleri ilgili kişi yada ailelere teslim edilmesini sağlamak ,Aşırı soğukların, tipi ve fırtınaların olduğu günlerde; sokakta yaşayan çocukların ve yetişkinlerin, geçici olarak barınma, yeme içme ve günübirlik temizlenme ihtiyaçlarını karşılamak. Bu konuda başta Belediye Zabıtası olmak üzere Belediyenin diğer irimleriyle koordinasyon sağlamak. Sığınanların genel sağlık muayenelerini yaptırmak ve gerekli görülenleri sağlık kuruluşlarına sevk etmek.

Birim Personelleri