Zara'da Turizm

Mesire Alanları

Kızılırmak Zara  yı ikiye ayırır. Yukarı Kızılırmak Havzasının önemli kollarından Habeş Çayı ile de Yenicami mahallesinde birleşir. Anadolu  nun bütün yerleşim yerlerinde olduğu gibi Zara da da akarsu kıyıları yoğun biçimde ağaçlandırılmıştır. Yaz mevsiminin yakıcı sıcaklarında bu ağaçlık alan ve önlerinden akan ırmaklar tatlı bir serinlik meydanı getirir. Buralar halkın yoğun piknik alanlarıdır.

Şerefiye Beldesi Karadeniz bölgesinin başlangıcını oluşturmaktadır. Çam ormanlarıyla çevrilmiştir. Pek çok yerde kaynaklar bulunur. Buz gibi suların aktığı bu kaynaklar da piknik için ideal yerlerdir.

Bu beldemizde bulunan Sülük Gölü yurdumuzun bir çok yöresinden gelen insanların zaman zaman uğradıkları önemli mesire yerlerinden birisidir.

Diğer taraftan Zara çevresinde ki Kösedağı, Beydağı ve Gürlevik dağlarıyla, Kaz Gölü, Tödürge Gölü, çeşitli av hayvanı türlerini barındırmaktadırlar. Bu alanlar av meraklıları için bulunmaz fırsatlar sunmaktadır.

Tödürge Gölü

Tödürge Gölü YarışmalarıTödürge Gölünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından her yıl çeşitli su sporları yarışmaları düzenlenmektedir. Halkın da katıldığı bu yarışmalar ve sonrasında ki çeşitli eğlenceler tam bir şenlik havasında geçmektedir.

İlçemizin sınırları içinde en büyük göl olan Tödürge Gölü, Demiryurt Gölü olarak da bilinir. Yüzölçümü yaklaşık 3.3 kilometrekaredir.Hafik ve Zara arasında Kızılırmak ın 1.5 km kuzeyinde, 39 derece 53 dakika kuzey, 37 derece 36 dakika doğu koordinatlarındadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1295 metredir. Adını Zara ya bağlı Tödürge (Bugünki Demiryurt) köyünden alır.Tödürge kelimesi, eski Türk boylarından Dodurga nın adının değişmiş şeklidir.

Tödürge GölüSığ olan Tödürge gölünün çok büyük bölümünde derinlik 4 m den azdır. En derin yeri kuzey kıyısının 500 metre açığında 26 metreyi bulur.

Tödürge gölü çevresinde kuluçkaya yatan kuşlardan tespit edilebilenlerden Tepeli Batağan, Kızıl Boyunlu Batağan, Leylek, Angut, Kılördek, Karaçaylak, Deniz Kartalı, Saz Delicesi, Turna, Uzunbacak, Kızılbacak, Sumru örnek verilebilir.

Gölde 17 çeşit balık yaşamaktadır. Gölde bulunan tatlı su balıklarından bazıları Bayağı Sazan, İnci, İnci Kefali, Kefal ve Kaya Balığıdır.

Tödürge Gölünün kuzeyinde yer alan Tepecik höyüğü ve kuzeydoğusunda Gökparmak sırtları eteklerindeki Çil Hasan mevkiinde yer alan Kültepe Höyüğü ilçede bulunan en eski uygarlık kalıntılarıdır. Kültepe Höyüğü 20 metre yüksekliğinde büyük bir höyüktür. Kalkolatik çağda iskan gördüğü uzmanlarca belirtilmektedir.

Demiryurt köyünün içerisinde, kuzey kısmında bulunan pur kayalıklara barınma, sığınma amacıyla kazılan pek çok mağara, mekan mevcuttur. Söz konusu kaya mağaraları, kolayca işlenen pur kayalara yan yana ve alt alta oyulmuştur. Küçük mekanlar halindedirler. Bazı kısımlarında taş ve horasanla örülmüş duvarlar ve gözetleme delikleri görülmektedir. Odalarda birisinin duvarında haç işareti vardır. Demiryurt (Tödürge) köyü mağaralarının MS.2.-3. yüzyıllara ait olabileceği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.