Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve bir tarafta ilerleyen maddelerde Belediye olarak anılacak olan adres T.C. Zara Belediye Başkanlığı Kızılırmak Mah. Emniyet Sk. Reşit Paşa Cd. No:1 Zara/SİVAS; ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacak olan bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, vergi ve fatura ödemeleri dahil e-belediye hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı (kati) olduğunu, https://www.zara.bel.tr internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler çerçevesinde akdetmiş bulunmaktadırlar:

1.SÖZLEŞME KONUSU

1.1. İşbu sözleşme uyarınca Belediye, Müşterinin talebi üzerine vergi ve fatura ödemeleri hizmetini sunmakla yükümlüdür (ilerde ‘Hizmet’ olarak anılacak).
Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve bir tarafta ilerleyen maddelerde Belediye olarak anılacak olan adres T.C. Zara Belediye Başkanlığı Kızılırmak Mah. Emniyet Sk. Reşit Paşa Cd. No:1 Zara/SİVAS ilerleyen maddelerde Taraflar olarak anılacak olan bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu vergi ve fatura ödemeleri dahil e-belediye hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı (kati) olduğunu, https://www.zara.bel.tr internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilmeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler çerçevesinde akdetmiş bulunmaktadırlar:

SÖZLEŞME KONUSU

1.1. İşbu sözleşme uyarınca Belediye, Müşterinin talebi üzerine fatura ve vergi kayıtları sorgulama ve ödeme hizmetini sunmakla yükümlüdür (ilerde ‘Hizmet’ olarak anılacak).
1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri; Faturalar ve vergi ödemeleri hakkında detayları ve fatura içeriği bilgilendirildiğini teyit edecektir.
1.3. İşbu sözleşme akdedildiği andan itibaren Belediye, Müşterinin talebini teyit edecektir.

2. FATURA BORCU SORGULAMA VE ÖDEME ŞEKLİ

2.1.  https://www.zara.bel.tr internet sayfasındaki borç ödeme formunu doldurulması yoluyla gerçekleştirilebilir.
2.2. Müşteri talebini fesih etmek veya herhangi bir itiraz yapmak istediği durumda (346) 816-1022 telefon numarasından Zara Belediyesi Beyaz Masa Ofisine başvurabilir ve itiraz talebinde bulunabilir.
2.3. Müşteri faturayı aldığı tarihten sonra ki 8 gün içerisinde faturaya itiraz gerçekleştirebilir.

 

 3.ÖDEME ŞEKLİ
3.1. Müşteri, Fatura ve borç ödeme sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir.
3.2. Müşteri fatura ödemesini  kredi kartı ile tek çekim olarak yapabilecektir.
3.3. Belediye, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul ve beyan eder. Belediye, aynı zamanda, zarar verici programlar ve Müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi, belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
3.4. Müşteri, ödeme dekontunu mail yolu ile teslim alacaktır.


4.ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ
4.1. Fatura ve Borç ödeme sırasında, kredi kartıyla yapılan ödemelerde geri ödeme, ödemenin yapıldığı kredi kartına geri yatırma işlemi yapmak suretiyle yada Müşterinin ibraz edeceği banka hesabına EFT/Havale yöntemi ile yapılacaktır.
4.2 Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem ücreti ve komisyon kesildikten sonra kalan tutar iade edilecektir.


5. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

5.1. Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda Müşteri, yapmış olduğu ihlal sonucu Belediyenin uğradığı her türlü zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
5.2. Belediye, ilgili fatura ve borç ödemesi sonrasında ödemeye dair işleme tabi olan fatura ve borç kayıtlarını ödeme tarihinden sonra 3 iş günü içerisinde fatura tahsilat birimine aktarmayı ve onaylamayı kabul ve taahhüt eder.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözülmesi gerektiğinde yetkili mahkeme SİVAS Merkez mahkemeleridir.